حسین بیکی

آزمون گیر

امکانات طراحی شده:
✅ امکان ساخت بی نهایت آزمون
✅ امکان ساخت گزینه های هر سوال به تعداد مورد نظر
✅ امکان تعریف بی نهایت سوال برای هر آزمون
✅ امکان تاریخ و ساعت شروع برای استارت آزمون
✅ امکان نمایش نتیجه آزمون به دو صورت لحظه ای و ارسال دستی توسط ادمین
✅ امکان تعریف بی نهایت ادمین
✅ امکان ارسال تبلیغات
✅ مشاهده آمار شرکت کنندگان و نتیجه آزمون به صورت اکسل
✅ امکان حذف کاربر از یک آزمون
✅ امکان گذاشتن نمره منفی برای آزمون به ازای هر ۳ پاسخ نادرست
✅ امکان ویرایش آزمون
✅ امکان تغییر وضعیت آزمون
✅ امکان ساخت لینک برای آزمون
✅ امکان تعیین تاریخ و ساعت پایان آزمون به صورت اتوماتیک
✅ امکان تغییر متن های ربات از داخل پنل ادمین
✅ امکان تعیین تعداد برندگان برای آزمون ها
✅ امکان تعیین امتیاز سوالات
✅ مهارت های استفاده شده در این پروژه : PHP