حسین بیکی

آمارگیر کانال تلگرام

امکانات طراحی شده:
✅ مدیریت کانال ها و امکان دسته بندی
✅ امکان مقایسه آمار کانال ها با یکدیگر روی نمودار
✅ بررسی خودکار آمار کانال ها و ذخیره در دیتابیس
✅ قابلیت مشاهده آمار اعضای کانال ها در بازه های مختلف ۱، ۳ و ۶ ماهه بر روی نمودار
✅ مهارت های استفاده شده در این پروژه :
HTML5, CSS3, JavaScript , Java , PHP