حسین بیکی

خانه دلها

  • آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش مشهد
  • app.fbrc.ir

امکانات طراحی شده:
✅ آخرین اخبار آسایشگاه
✅ دسترسی به ماهنامه شوق حضور
✅ بازارچه نیکوکاری
✅ امکان پرداخت کمکه های نقدی از دو طریق
✅ نمایش آب و هوا
✅ تازه ترین اخبار روز
✅ خرید شارژ
✅ تقویم
✅ ضدویروس
✅ دفترچه یادداشت
✅ بازی
✅ مهارت های استفاده شده در این پروژه :
Java , PHP