حسین بیکی

ربات مسابقه آرتا

✅ دارای پنل تحت وب
✅ امکان فعال/غیرفعالسازی بخش های مختلف (آموزش، پیش بینی، نظرسنجی و…) از پنل مدیریت
✅ امکان گذاشتن پیش بینی فوتبال و بازی های دیگر
✅ امکان تعیین مقدار الماس مورد نیاز برای هر بخش از طریق پنل مدیریت
✅ افزوده شدن بخش الماس رایگان روزانه که مقدار آن را می توانید از داخل پنل مدیریت مشخص کنید
✅ امکان تبدیل اعتبار به الماس برای استفاده از بخش های آموزش،نظرسنجی و پیش بینی
✅ امکان تعیین تعداد الماس مورد نیاز برای هر بخش از ربات از طریق پنل مدیریت
✅ افزایش و کاهش تعداد الماس های کاربران از طریق پنل مدیریت
✅ امکان قرعه کشی بین کاربرانی که در هر پیش بینی پاسخ درست داده اند